RINO BOOKS Home About me Contact me Books               
Home > E-Books             

ENGLISH BOOKS

NORWEGIAN BOOKS

AUDIO BOOKS

BOOK PICTURE AND TITLE BREIF BOOK DESCRIPTION DOWNLOAD BOOK

Den e-boken du nå er i gang med a lese kan forandre livet ditt totalt.
Få mennesker, hvis noen i det hele tatt, har hjulpet sa mange til å få egen suksess som Napoleon Hill og W. Clement Stone med sine mange bøker og kurs


Denne E-boken inneholder essensen av dette arbeidet, som er samlet i 17 prinsipper for suksess. Disse prinsippene vil virke for deg, og for alle som tar dem i bruk, enten det gjelder i arbeidet eller privatlivet ellers. La oss nå først presentere bakgrunnen for, og personene bak disse 17 suksess prinsippene

Husker du første gangen du var forelsket? Avhengig av hvor langt du kan huske tilbake, vil nok forelskelsen uttrykke seg på forskjellige måter. Allerede ved 8-10 års alderen er forelskelse en del av oss mennesker, og er med påå skape gleder og sorger. På dette tidspunkt arter forelskelsen seg imidlertid som en lek, og setter sjelden dype spor. Det kommer fort, og det går fort over.

Velkommen til e-boken "Hvordan DU kan bli en dyktig selger"!
I denne boken skal vi også snakke om “Hva salg virkelig er”.
For mange år tilbake, da menneskene levde av jakt og fiske, var livet sannsynligvis enklere å leve enn det er i dag, men allikevel var det den gang handelen oppsto.
Menneskene forsto snart at de hadde forskjellige egenskaper og byttet disse med hverandre. Så kom pengene som betalingsmiddel og slik startet derfor salget. Resten er historie.

Tenk Positivt!
Hvor mange ganger har du hørt disse ordene eller lest noe om dem ved en eller annen anledning?
Nesten alle mennesker aksepterer at det å tenke positivt er bra, til tross for at vi slett ikke vet hva det egentlig innebærer. Det er bare noe som er allment akseptert, og så tenker vi ikke noe mer på det.
I denne boken vil du få en fin innføring i fordelene ved å tenke positivt.

Døgnet har som kjent 24 timer. Måten døgnet blir brukt på for en stor del av jordens befolkning er 8 timer til arbeid, 8 timer til fritid og 8 timer til søvn.
Dette vil i praksis si at 50% av den tiden du lever og er i våken tilstand, sa arbeider du. Eller for a si det på en annen måte, halvparten av livet ditt brukes til arbeid. Derfor er det viktig

Designed By BADISE IBRAHIM MUWANIKA
Copyright 2018. Website by Betterglobegroup.com. All rights reserved.