Click Below to Download Norwegian Books for free


Download Here
  • Audio Books
  • Norwegian Books
  • References

Download Here

My Partners

Norwegian Books

CSS Template

Kroppssprakets Hemmeligheter

Denne boken er skrevet for deg. Om du er mann eller kvinne, ung eller gammel, sa vil du hver dag være utsatt for at andre mennesker pavirker deg med sitt ubevisste kroppssprak.

Description

Noen ganger medvirker det til at du blir glad og fornoyd, andre ganger kan det motsatte vaere tilfelle. Laeren om kroppssprak eller kinetikk, som det kalles pa fagspraket, har to sider