Click Below to Download Norwegian Books for free


Download Here
  • Audio Books
  • Norwegian Books
  • References

Download Here

My Partners

Norwegian Books

CSS Template

Hvordan DU kan trives best i jobben

Dognet har som kjent 24 timer. Måten dognet blir brukt pa for en stor del av jordens befolkning er 8 timer til arbeid, 8 timer til fritid og 8 timer til sovn

Description

Dette vil i praksis si at 50% av den tiden du lever og er i vaken tilstand, sa arbeider du. Eller for a si det pa en annen mate, halvparten av livet ditt brukes til arbeid