Click Below to Download Norwegian Books for free


Download Here
  • Audio Books
  • Norwegian Books
  • References

Download Here

My Partners

Norwegian Audio Books

CSS Template

Hvordan DU kan trives best i jobben

Døgnet har som kjent 24 timer. Måten døgnet blir brukt på for en stor del av jordens befolkning er 8 timer til arbeid, 8 timer til fritid og 8 timer til søvn.

Description

Dette vil i praksis si at 50% av den tiden du lever, og er i våken tilstand, sa arbeider du. Eller for a si det på en annen måte, halvparten av livet ditt brukes til arbeid. Derfor er det viktig å trives med det du arbeider med. I denne lydboken vil du lære «trivsel på arbeidsplassen» uansett hva du driver med.Lytt her