Click Below to Download Norwegian Books for free


Download Here
  • Audio Books
  • Norwegian Books
  • References

Download Here

My Partners

Norwegian Books

CSS Template

SELVDISIPLIN

Selvdisiplin er for noen noe negativt som de relaterer til noe som er slitsomt, eller lite lystbetont

Description

For andre kan det oppfattes som en utfordring eller noe de onsker seg, og atter andre ser pa selvdisiplin som en del av hverdagen og tenker ikke sa mye pa det. Selv om selve ordet selvdisiplin er godt kjent av de fleste, ser altsa forskjellige mennesker pa det med forskjellige oyne. Imidlertid har alle en ting felles, det er vanskelig a greie seg gjennom livet uten selvdisiplin