Click Below to Download Norwegian Books for free


Download Here
  • Audio Books
  • Norwegian Books
  • References

Download Here

My Partners

Norwegian Books

CSS Template

Hvordan DU kan Tenke Positivt

Tenk Positivt! Hvor mange ganger har du hørt disse ordene eller lest noe om dem ved en eller annen anledning?

Description

Nesten alle mennesker aksepterer at det a tenke positivt er bra, til tross for at vi slett ikke vet hva det egentlig innebærer. Det er bare noe som er allment akseptert, og sa tenker vi ikke noe mer pa det.